WAAR VLIEGVISSEN?  
   

Vliegvissen in zoet water in Haarlem en omstreken in de winter.

Bovenstaande titel geeft aan dat er in Haarlem op een aantal plekken met de vliegenlat gevist kan worden. Helaas is niets minder waar.
Vele leden van De Mug hebben vele pogingen gewaagd om in de Haarlemse grachten met de vliegenhengel voorn, baars of snoek te verschalken met verschillende nimfen of streamers. Helaas is dit niet naar tevredenheid gelukt.
De vis is er niet of wil absoluut niet bijten. Als alternatief zijn vele Muggen andere plekken in de omgeving van Haarlem gaan zoeken en hebben er een tweetal gevonden.
Hillegom:
Tot 3 jaar geleden is het zeer succesvol gebleken om in de Hillegomse beek op voorn en baars te vissen met nimfen. Echter, sinds 3 jaar is er een dam/waterkering geplaatst nabij de Leidsevaart. De plaatsing van deze dam heeft als gevolg dat de vis zich niet meer kan verplaatsen van de Ringvaart van de Haarlemmermeer naar de Leidsevaart en andersom. De plaatsing van deze afsluiting heeft gevolgen gehad voor de hoeveelheid vis in de Hillegomse beek waardoor de vangstresultaten met forse aantallen is verminderd. Wellicht dat de visstand in de aankomende 2 3 jaar nog zal verbeteren.
Zojuist word ik gebeld door een mede Mug die me vertelde dat hij eerder deze week (november 2020) in Hillegom heeft gevist met een mede Mug. Positief was dat er weer baars en voorn werd gevangen. Zelfs een snoek van rond de 70 cm. kon n van de nimfjes niet weerstaan, hapte toe en werd middels een schepnet binnen gehaald. Goed nieuws dus, het lijkt erop dat de vis toch weer terug is. De witte pijlen geven de plekken aan waar je kunt vissen in de Hillegomse beek en de haven van Hillegom.


Alkmaar:
Alkmaar is een "hotspot" sinds 2018. Midden in het centrum van stad, in de grachten van Alkmaar, is het zeer goed vissen met de vliegenhengel. Er wordt hier voorn, blei, brasem, baars en zelfs schele pos gevangen. Nadeel is dat als je wilt parkeren bij de visstekken, je een fors parkeer tarief zult moeten betalen om je auto te stallen. Optie is om je auto buiten de betaald parkeer zone te parkeren en ongeveer tot 10 minuten te lopen. De dichtstbijzijnde mogelijkheid is om te parkeren rondom De Schelphoek (zie kaart hieronder met wat herkenningspunten). Route naar vrij parkeren:


Vissen in Alkmaar:
Vis te allen tijde met een rolworp en gooi niet bovenhands om ongelukken te voorkomen waarbij je mensen maar ook autoruiten en huisramen raakt!!
Vanaf de Schelphoek loop je naar de visplek(ken) en kom je als eerste aan bij het Verdronkenoord. Hier liggen meestal een aantal boten langs de kant maar er zijn voldoende plekken waar je kunt vliegvissen tussen de boten, of bij de kleinere bootjes over de bootjes heen of net ertussen. Bij Verdronkenoord hangen er strings feestverlichting tussen de lantaarnpalen wat lastig werpen is. Het eerste stuk tot aan de 1e brug is het diepste stuk van de gracht. Naarmate je verder loopt worden de volgende stukken geleidelijk ondieper. Vanaf beide kanten van het water kun je vissen.
In het begin 2,5 tot 3,0 meter diep, aan het einde in de bocht nog maar 1,0 meter.
De tweede gracht is Luttik Ouddorp. Hier hangen geen strings feestverlichting tussen de lantaarnpalen dus is het werpen makkelijker. De diepte heeft hier bijna geen verloop en blijft constanter op ongeveer dezelfde diepte (2,5 tot 3.00 meter). Er liggen hier nagenoeg geen boten aan de kant. Ook hier kun je vanaf beide kanten vissen. De diepte blijft nagenoeg gelijk.
Als je uiteindelijk Luttik Ouddorp helemaal hebt afgevist/afgelopen kom je uiteindelijk bij de 3e plek aan: De Waag. Ook hier een constante diepte. Echter, het is hier aanmerkelijk drukker met auto's, fietsers, brommers en winkelend publiek. Wees hier zeer voorzichtig met werpen!! Ook hier geldt dat je vanaf beiden kanten kunt vissen. Naast De Waag richting het kanaal kom je bij het Biermuseum. Ook hier kun je vanaf beide kanten vissen en geldt ook de voorzichtigheid. De mensen lopen vlak achter je langs dus ook hier zeer voorzichtig met je rolworp!!
Een redelijk goede vis plek in het kanaal is bij het Politieburo. Je kunt hier op de steigers staan als er geen boot aan ligt. Het wil hier nog wel eens wild zijn met zeer grote voorns en baarzen. Hier is meer ruimte om te werpen en zijn er nagenoeg geen andere mensen aanwezig. Je kunt ook nog in de Oude gracht vissen. Volgens mij zijn er niet veel Muggen die hier hebben gevist. Ik heb er zelf maar n keer gevist en alleen wat kleine baars gevangen. Maar, ik heb met lokale vissers gesproken die aangaven dat er hier zeker grote vis wordt gevangen in redelijke aantallen, dus wellicht de moeite waard om nog eens te proberen.


Frank, aka The Bozz.

 

 

 

Webdesign door Computer Aided Visuals bv